اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نقشه‌برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

1580804202_20180114_122223
1580804009_20180114_111016
1580804202_20180114_122223
1580804009_20180114_111016

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

شرح مختصر:

ابتدا محدوده تالاب بیشه دالان نقشه‌برداری گردید سپس با توجه به عکس‌های قدیمی سال ۱۳۴۷ و قدیمی‌ترین تصاویر ماهواره‌ای و همچنین تصاویر ماهواره‌ای در سال‌های پر آبی با استفاده از مدل نمودن سه‌بعدی تالاب حریم‌ها مشخص گردید و با هم مقایسه شد و بهترین مرز به عنوان حریم تالاب تعیین گشت.