اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان به طول ۵۰ کیلومتر و مطالعات ساماندهی

1580805866_I2-RE-003-p19-2
1580805776_REI2-RE-003-p18
1580805866_I2-RE-003-p19-2
1580805776_REI2-RE-003-p18

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۹/۱۰/۲۲

شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه‌های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه‌های طرح در نرم‌افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.‌