اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان به طول ۵۰ کیلومتر و مطالعات ساماندهی

1580805866_I2-RE-003-p19-2
1580805776_REI2-RE-003-p18
1580805866_I2-RE-003-p19-2
1580805776_REI2-RE-003-p18

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۸۹/۱۰/۲۲

شرح مختصر :

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.