اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نظارت کارگاهی و عالیه طرح شبکه آبیاری درجه ۳ و ۴ اراضی روستای فهران

1581312753_PIC (3)
1571640533_PIC (10)
1571645052_PIC (11)
1581312753_PIC (3)
1571640533_PIC (10)
1571645052_PIC (11)

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۸/۰۳/۰۱

شرح مختصر:

هدف از اجرای این پروژه توزیع آب بین ۲۰۰۰ هکتار از اراضی روستای فهران شهرستان فلاورجان استان اصفهان می‌باشد در این پروژه به دلیل وجود درخت در مسیر نهرهای سنتی و عدم امکان اجرای کانال‌های فرعی، از لوله بدین منظور استفاده گردیده است یعنی کانال‌های درجه سه تبدیل به لوله شده‌اند. در ابتدای مسیر از حوضچه رسوبگیر استفاده شده است همچنین جهت آبگیری بجای استفاده از شیرآلات موجود در بازار یک نوع والودفنی طراحی و اجرا شده است که هزینه‌ها را تقلیل می‌دهد این پروژه بصورت مشارکت مردمی بوده که بهره‌برداران با مشاهده بازدهی مناسب این پروژه علاقمند به اجرای آن هستند و رضایت کامل از پروژه را دارند.

روش‌های توسعه نرم‌افزار مورد استفاده:

TADBIR: به منظور برآورد ریالی عملیات انجام شده و تصحیح صورت وضعیت‌های ارسالی از طرف پیمانکار

WaterCAD: به منظور محاسبات هیدرولیکی لوله‌ها