اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نظارت کارگاهی و عالیه بند انحرافی تنگ سرخ و کانال‌های وابسته

1581312063_IMG_0118
1581311903_IMG_0106
1581311808_AS9-REM-P14-1
1581312063_IMG_0118
1581311903_IMG_0106
1581311808_AS9-REM-P14-1

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۵/۰۶/۲۵

شرح مختصر:

اهدف این طرح تأمین آ‌ب دائمی مورد نیاز به میزان ۶۰۰ لیتر در ثانیه برای ۳۵۰ هکتار از اراضی زراعی و باغات پایین، کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از کانال،‌ حفاظت از کانال‌های احداث در مقابل سیلاب و تله‌اندازی رسوبات توسط حوضچه رسوبگیر و جلوگیری از ورود رسوبات به داخل کانال‌ها می‌باشد.

عرض بند احداثی ۳۳ متر، عرض سد ریز بند ۲۸ متر ارتفاع از تراز پی ۵/۵ متر و نوع حوضچه آرامش مانع‌دار با پایه انتهائی می‌باشد.احداث ۴۷۰۰ متر کانال مستطیلی و ۲۰۰۰ متر کانال ذوزنقه‌ای به منظورانتقال ۶۰۰ لیتر بر ثانیه از محل بند احداثی تا اراضی کشاورزی از جمله عملیات اجرائی طرح می‌باشد.

در طی این پروژه نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکار و عملیات اجرائی بر اساس برنامه زمانبندی انجام گرفت. جهت رفع مشکلات و بهبود روند اجرائی پروژه جلسات منظم هفتگی و ماهیانه با حضور عوامل کارفرما و پیمانکار تشکیل شد. گزارشات ماهیانه به صورت منظم تهیه و در اختیار کارفرما قرار گرفت. در نهایت قسمت زیادی از اراضی کشاورزی و باغات طرح که به صورت دیم و نیمه دیم آبیاری می‌شد تحت پوشش این بند قرار گرفت و به دلیل احداث کانال‌های آبیاری راندمان انتقال آب نیز افزایش یافت.

روش‌های توسعه نرم‌افزار مورد استفاده:

LEVEL: به منظور کنترل صفحات تسطیح ارائه شده و اصلاح آنها

TADBIR: به منطور برآورد ریالی عملیات انجام شده و تصحیح صورت وضعیت‌های ارسالی از طرف پیمانکار

Civil Design: به منظور تعیین احجام خاکبرداری و خاکریزی

AutoCad: به منظور جانمائی طرح