اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

کارفرما: اداره کل امور عشایر استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۴/۰۳/۱۷

شرح مختصر :

سد خاکی گاوخفت به منظور تامین آب مورد نیاز کشاورزی زمین های زراعی پایین دست برروی دره و آبراهه گاوخفت اجرا میشود. این سد با هدف تامین آب مورد نیاز عشایر منطقه نقش مهمی در احیا و توسعه اراضی پایاب ایفا می کند. همچنین موجب جذب توریست و جاذبه های گردشگری نیز میشود. دسترسی به محل پروژه با استفاده از جاده آسفالته فریدونشهر-قلعه سرخ و سپس جاده خاکی قلعه سرخ-تهلگی (حدودا ۵ کیلومتر) و یک جاده خاکی به طول ۳ کیلومتر امکانپذیر است. عملیات اجرایی این سد در سال ۱۳۹۴ آغاز و در سال ۱۳۹۹ به پایان می رسد.

مشخصات فنی پروژه

-نوع سد: خاکی همگن

-تراز تاج سد:
 ۲۶۳۷/۵ متر از سطح دریا

-ارتفاع از بستر رودخانه:
 ۱۸/۵ متر

-شیب سراب بدنه: 
۲.۳H:۱.۰V

-شیب پایاب بدنه:
 ۲.۰H:۱.۰V

-رقوم بستر رودخانه در محل سد:
 ۲۶۱۹ متر از سطح دریا

-طول تاج سد:
 ۵۰۷ متر

-عرض تاج سد:
 ۷ متر

-حجم کل بدنه:
 ۲۹۰۰۰۰ مترمکعب

-حجم نرمال مخزن:
 ۱/۲ م م م

-مجرای سیستم انحراف آب: لوله فولادی به قطر ۷۶۲ میلیمتر

-طول سیستم انحراف: 
۱۱۰ متر

-محل استقرار سیستم انحراف:
 جناح راست دره

-قطر لوله: 
۷۶۲ میلیمتر

-آبگیر و تخلیه کننده تحتانی:
 لوله فولادی به قطر ۷۶۲ میلیمتر

-نوع سرریز: پلکانی

-عرض سرریز:
 ۴ متر

-طول سرریز:
 ۹۳ متر