اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نظارت بر اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار، خمینی‌شهر، برخوار، شاهین‌شهر

1572093262_Picture 081
1572093236_Image0540
1572093212_6
1572093262_Picture 081
1572093236_Image0540
1572093212_6

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۸/۰۳/۱۶

شرح مختصر:

نظارت به اجرای سیستم‌های تحت فشار در سطح ۹۱۹ هکتار به این مشاور ابلاغ گردید که هدف کلی از اجرای این سیستم‌ها در سطح استان افزایش راندمان آبیاری،‌ افزایش سطح زیر کشت اراضی با توجه به افزایش راندمان و کاهش مصرف آب، یکنواختی رویش گیاهان و افزایش علمکرد آنها و نیز استفاده از این سیستم برای پخش کودهای مایع در سطح مزرعه و نهایتاً‌ دستیابی به استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حصول راندمان بالاتر به کمک کشت مکانیزمی می‌باشد. به این منظور پس از آغاز عملیات اجرایی توسط پیمانکار این مشاور با انجام عملیات ذیل در طول مراحل نظارت،‌ حسن انجام عملیات فوق را کنترل نموده و در صورت نیاز تذکرات لازم را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

شرح فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه نظارت:
۱- حضور مستمر ناظران مقیم در محل‌های پروژه.
۲- ارتباط مستمر ناظران با مسئولین آب و خاک جهاد کشاورزی و مدیران پروژه طرح.
۳- بازبینی دقیق طرح‌های ابلاغی به مشاور و استخراج معایب و نواقص طرح.
۴- بررسی پیش فاکتورهای ارائه شده از نظر کمی و کیفی و…

روش‌های توسعه نرم‌افزار مورد استفاده:
به منظور کنترل طرح‌های آبیاری تحت فشار از نرم‌افزار Excel استفاده گردید که علاوه بر سرعت عمل در انجام عملیات کنترل، دقت کنترل این عملیات را افزایش می‌دهد.