اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی کپر جودکی در شهرستان بروجرد

1581331870_1 (1)
1581331870_1
1581331925_Image1319
1581332114_IMG_0017

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

تاریخ شروع قرارداد: ۸۷/۱۲/۲۸

شرح مختصر:

طرح تجهیز و نوسازی مربوط به اراضی روستای کپرجودکی با وسعت ناخالص ۲۱۶ هکتار می‌باشد که جهت عملیات تسطیح و اجرای زهکش های روباز و شبکه آبیاری (کاناهای بتنی) طراحی گردیده است. اهداف کلی مورد نظر در این طرح به شرح ذیل می‌‌باشد:
۱- تنظیم و آرایش هندسی قطعات زراعی نامنظم و استاندارد نمودن آنها و توزیع بهینه آب در بین قطعات زراعی.
۲- جمع‌آوری،‌ هدایت و تخلیه مازاد آبهای آبیاری و بارندگی در واحدهای زراعی از طریق احداث زهکش های روباز اصلی وفرعی. (۳۰۰۰ متر زهکش روباز اصلی و ۱۶۰۰ متر زهکش فرعی روباز احداث گردید).
۳- احداث جاده‌های دسترسی و ارتباطی بین قطعات زراعی جهت انجام عملیات مکانیزاسیون کشاورزی.
۴- احداث شبکه آبیاری به صورت کانالهای بتنی به طول ۶۱۵۸ متر.
۵-افزایش راندمان آبیاری در نتیجه کانالیزه شدن انهار آبیاری.
۶- احداث ایستگاه پمپاژ و انتقال زه آب موجود در انتهای زهکش ها به رودخانه.
در نتیجه اجرای این طرح راندمان آبیاری افزایش یافته و از تلفات ناشی از آبیاری جلوگیری شد. تسطیح اراضی ناهموار و درنتیجه زیر کشت رفتن اراضی بیشتر، یکنواختی رویش محصولات کشاورزی و همچنین افزایش عملکرد و میزان محصول در واحد سطح از نتایج طرح می باشد. نهایتاً تمام اهداف فوق به منظور دستیابی به استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حصول راندمان بالاتری از میزان محصول با استفاده از عملیات مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت می باشد.

روش های توسعه نرم افزار مورد استفاده:
LEVEL: به منظور کنترل صفحات تسطیح ارائه شده و اصلاح آنها
TADBIR: به منظور برآورد ریالی عملیات انجام شده و تصحیح صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکار.
Auto Desk Land Developer: به منظور ترسیم و کنترل خط پروژه مسیر کانالها
FlowPro: جهت محاسبات هیدرولیکی کانالها.