اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی کپر جودکی در شهرستان بروجرد

1581331870_1 (1)
1581331870_1
1581331925_Image1319
1581332114_IMG_0017

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

شرح مختصر:

طرح تجهیز و نوسازی مربوط به اراضی روستای کپر جودکی با وسعت ناخالص ۲۱۶ هکتار می‌باشد که جهت عملیات تسطیح و اجرای زهکش‌های روباز و شبکه آبیاری (کانال‌های بتنی) طراحی گردیده است. 

اهداف کلی مورد نظر در این طرح به شرح ذیل می‌‌باشد:

۱. تنظیم و آرایش هندسی قطعات زراعی نامنظم و استاندارد نمودن آنها و توزیع بهینه آب در بین قطعات زراعی.
۲. جمع‌آوری،‌ هدایت و تخلیه مازاد آب‌های آبیاری و بارندگی در واحدهای زراعی از طریق احداث زهکش‌های روباز اصلی وفرعی. (۳۰۰۰ متر زهکش روباز اصلی و ۱۶۰۰ متر زهکش فرعی روباز احداث گردید).
۳. احداث جاده‌های دسترسی و ارتباطی بین قطعات زراعی جهت انجام عملیات مکانیزاسیون کشاورزی.
۴. احداث شبکه آبیاری به صورت کانال‌های بتنی به طول ۶۱۵۸ متر.
۵. افزایش راندمان آبیاری در نتیجه کانالیزه شدن انهار آبیاری.
۶. احداث ایستگاه پمپاژ و انتقال زه آب موجود در انتهای زهکش‌ها به رودخانه.

در نتیجه اجرای این طرح راندمان آبیاری افزایش یافته و از تلفات ناشی از آبیاری جلوگیری شد. تسطیح اراضی ناهموار و درنتیجه زیر کشت رفتن اراضی بیشتر، یکنواختی رویش محصولات کشاورزی و همچنین افزایش عملکرد و میزان محصول در واحد سطح از نتایج طرح می‌باشد. نهایتاً تمام اهداف فوق به منظور دستیابی به استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حصول راندمان بالاتری از میزان محصول با استفاده از عملیات مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت می‌باشد.

روش‌های توسعه نرم‌افزار مورد استفاده:

LEVEL: به منظور کنترل صفحات تسطیح ارائه شده و اصلاح آنها.

TADBIR: به منظور برآورد ریالی عملیات انجام شده و تصحیح صورت وضعیت‌های ارسالی از طرف پیمانکار.

Auto Desk Land Developer: به منظور ترسیم و کنترل خط پروژه مسیر کانال‌ها.

FlowPro: جهت محاسبات هیدرولیکی کانال‌ها.