اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات مرحله دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرضا

1
2
1
2

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالعات مربوط به انجام مطالعات طرح ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شهرضا به این مشاور محول گردیده است.

هدف از انجام مطالعات طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرضا بر اساس آخرین ضوابط طراحی، استانداردهای زیست محیطی، تکنولوژی و فناوری روز دنیا می‌باشد.

در طرح ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب شهرضا، فاضلاب خام ابتدا به واحد آشغالگیر درشت دانه و سپس ریزدانه هدایت می‌شود. پس از جداسازی مواد معلق جهت حذف ذرات با قطر متوسط ۰/۲ تا  ۰/۱ میلیمتر، فاضلاب وارد واحد دانه‌­گیری می‌گردد.

بعد از حذف مواد دانه‌ای، فاضلاب خام جهت کاهش غلظت مواد آلی و برای تکمیل فرآیند تصفیه وارد سیستم تصفیه بیولوژیک می‌گردد که شامل واحدهای هوازی، ته‌نشینی میانی و ته‌نشینی نهایی است. در نهایت پساب خروجی از واحد ته نشینی نهایی وارد واحد گندزدایی  می‌گردد.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت تحت پوشش: ۲۰۰۰۰۰ نفر
  • دبی افق طرح: ۳۰۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز
  • محدوده تحت پوشش: شهر شهرضا
  • تعداد مدول: ۲ مدول موازی
  • سیستم تصفیه موجود: لاگون هوادهی
  • سال شروع بهره‌برداری: ۱۳۸۱
  • سیستم تصفیه طرح ارتقاء: لاگون هوادهی با برگشت لجن فعال (LASS)
  • استاندارد تخلیه پساب: تخلیه جهت مصارف کشاورزی