اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات مرحله اول و دوم پل‌های سرتاسری غیر همسطح خیابان بزرگمهر حدفاصل هشت بهشت- نورباران

1574077425_555
1574077510_666
1574077330_444
1574077425_555
1574077510_666
1574077330_444

کارفرما: شهرداری اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۶/۰۵/۰۱

شرح مختصر:

تقاطع بزرگمهر- هشت بهشت بصورت یک زیرگذر و دو پل دوربرگردان و دو دستگاه پل عابر پیاده در نظر گرفته شد که با توجه به نزدیک بودن فاصله دو تقاطع هشت بهشت و نورباران که حدود ۷۰۰ متر می‌باشد، طرح مذکور به صورت یک زیرگذر مسقف در حد فاصل هشت بهشت تا نورباران طراحی گردید.

مشخصات فنی پروژه:

  • نوع تقاطع: یک سطحی- زیرگذر
  • نوع سازه: سیستم دال مجوف بتنی