اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات مرحله اول و دوم پل های سرتاسری غیر همسطح خیابان بزرگمهر حدفاصل هشت بهشت- نورباران

1574077425_555
1574077510_666
1574077330_444
1574077425_555
1574077510_666
1574077330_444

کارفرما: شهرداری شهر اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۸۶/۵/۱

شرح مختصر :

تقاطع بزرگمهر- هشت بهشت بصورت یک زیر گذر و دو پل دور برگردان و دو دستگاه پل عابر پیاده در نظر گرفته شد که با توجه به نزدیک بودن فاصله دو تقاطع هشت بهشت و نورباران که حدود ۷۰۰ متر می باشد طرح مذکور بصورت یک زیر گذر مسقف در حد فاصل هشت بهشت تا نورباران طراحی گردید.

مشخصات فنی پروژه

نوع تقاطع

یک سطحی- زیرگذر

نوع سازه

سیستم دال مجوف بتنی