اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

طرح ارتقاء و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان

1
2
3
1
2
3

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالعات مربوط به انجام مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان به این مشاور محول گردیده است.

هدف از انجام مطالعات افزایش ظرفیت و کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب با استفاده حداکثری از تأسیسات و تجهیزات فعلی و موجود تصفیه‌خانه و بر اساس آخرین ضوابط طراحی، استانداردهای زیست محیطی، تکنولوژی و فناوری روز دنیا می‌باشد.

در طرح ارتقاء و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان، فاضلاب خام ابتدا جهت حذف مواد معدنی با قطر بزرگتر از ۱ میلیمتر وارد واحد شن‌گیر می‌شود و سپس به واحد ایستگاه پمپاژ انتقال می‌یابد. جهت تأمین هد لازم واحدهای فرآیندی بعد از لیفت حدود ۵ متری فاضلاب توسط اسکروپمپ‌ها، فاضلاب به واحد آشغالگیر درشت دانه و سپس ریزدانه هدایت می‌شود.

پس از جداسازی مواد معلق جهت حذف ذرات با قطر متوسط ۰/۲ تا ۰/۱ میلیمتر، فاضلاب وارد واحد دانه­‌گیری می‌گردد.

بعد از حذف مواد دانه‌ای، فاضلاب خام جهت کاهش غلظت BOD و TSS  ورودی وارد واحد ته­‌نشنی اولیه گردیده و پس از آن برای انجام تکمیل فرآیند تصفیه وارد سیستم تصفیه بیولوژیک می‌گردد که شامل واحدهای بی‌هوازی، انوکسیک، هوازی و ته‌نشینی ثانویه است. در این روش علاوه بر حذف BOD و COD، فسفر، نیتریفکاسیون و دنیتریفیکاسیون نیز اتفاق می‌­افتد. در نهایت پساب خروجی از واحد ته‌نشنی ثانویه وارد واحد فیلتراسیون گردیده و پس از عبور از واحد گندزدایی به کانال خروجی هدایت می‌گردد.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت تحت پوشش: ۸۳۵۰۰ نفر
  • دبی افق طرح: ۱۶۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز
  • محدوده تحت پوشش: مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۳ شهر اصفهان و شهر ابریشم
  • تعداد مدول: ۳ مدول موازی
  • سیستم تصفیه موجود: لجن فعال متعارف (CAS)
  • سال شروع بهره‌برداری مدول‌های ۱، ۲ و ۳: ۱۳۴۲، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۶
  • سیستم تصفیه طرح ارتقاء و توسعه: لجن فعال متعارف باحذف ازت و فسفر (A2/O)
  • استاندارد تخلیه پساب: تخلیه به آب‌های سطحی و رده B استاندارد ملی