اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات مرحله اول و دوم سدهای کوتاه شهرستان فریدونشهر (سد نهضت آباد)

1572696603_nehzat1
1572697070_nehzat2
1573281300_11
1572696603_nehzat1
1572697070_nehzat2
1573281300_11

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۸۵/۱۲/۲۳

شرح مختصر :

هدف از احداث سـد مخزنی نهضت آباد، ذخیره آب و کنترل سیلابهای منطقه بوده که نهایتاً ذخیره این سـیلاب‌ها برای اسـتفاده بهینه از آن در خشکسـالی‌ها و در فصول خشک سال می‌باشد. با انبارش و ذخیره روانابها، اراضی زراعی آبی منطقه بهبود چشمگیری خواهد یافت و نیز باغات موجود توسعه می‌یابد. بعلاوه اراضی زراعی دیم منطقه به آبی تبدیل شده و در توسعه کشاورزی و رونق دامداری تحول چشمگیری حاصل می‌گردد. ساختگاه سد نهضت آباد در ۱۳ کیلومتری جنوب شهرستان فریدونشهر واقع شده است. دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق جاده آسفالته اصفهان- فریدونشهر و پس از آن از طریق جاده آسفالته فریدونشهر- سیبک-نهضت آباد بطول ۱۳ کیلومتر تا محل روستای نهضت آباد و سپس با طی جاده خاکی بطول حدود ۵/۱کیلومتر تا جناح چپ محل محور میسر است. از نظر جغرافیایی محدودة ساختگاه سد نهضت آباد در عرض جغرافیایی ً۱/۲ ´۵۲ ْ ۳۲ و طول جغرافیایی ً۶ ´۷ ْ۵۰ قرار گرفته است.

مشخصات فنی پروژه


-
 سطح حوضه تا محل سد: ۱۸/۸ کیلومترمربع

- متوسط ارتفاع حوضه:
 ۲۸۱۹ متر بارندگی

-
 میانگین حوضه: ۵۵۲ میلیمتر

- میانگین آورد سالانه:
 ۳/۵ م م م

-
 اراضی تحت پوشش: ۴۰۰ هکتار

- نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسی

- تراز تاج سد: 
۲۶۱۵ متر از سطح دریا

- ارتفاع از بستر رودخانه:
 ۳۲ متر

- شیب سراب بدنه:
 ۱.۷۰H:۱.۰V

- شیب پایاب بدنه:
 ۱.۵۰H:۱.۰V

- طول تاج سد: 
۳۸۶ متر عرض

- تاج سد:  
۱۰ متر

- حجم کل بدنه: 
۵۰۸۰۰۰ مترمکعب

- حجم نرمال مخزن: 
۲/۵ م م م

- تراز نرمال: 
۲۶۱۱/۸

- نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسی

- تراز تاج سد: 
۲۶۱۵ متر از سطح دریا

- ارتفاع از بستر رودخانه:
 ۳۲ متر

- شیب سراب بدنه:
 ۱.۷۰H:۱.۰V

- شیب پایاب بدنه:
 ۱.۵۰H:۱.۰V

- طول تاج سد: 
۳۸۶ متر عرض

- تاج سد:  
۱۰ متر

- حجم کل بدنه: 
۵۰۸۰۰۰ مترمکعب

- حجم نرمال مخزن: 
۲/۵ م م م

- تراز نرمال: 
۲۶۱۱/۸

-نوع سرریز: جانبی

-عرض سرریز:
 ۸ متر

-طول سرریز:
 ۲۲۰ متر