اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات مرحله اول و دوم سدهای کوتاه شهرستان فریدونشهر (سد نهضت‌آباد)

1572696603_nehzat1
1572697070_nehzat2
1573281300_11
1572696603_nehzat1
1572697070_nehzat2
1573281300_11

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۵/۱۲/۲۳

شرح مختصر:

هدف از احداث سـد مخزنی نهضت‌آباد، ذخیره آب و کنترل سیلاب‌های منطقه بوده که نهایتاً ذخیره این سـیلاب‌ها برای اسـتفاده بهینه از آن در خشکسالی‌ها و در فصول خشک سال می‌باشد. با انبارش و ذخیره رواناب‌ها، اراضی زراعی آبی منطقه بهبود چشمگیری خواهد یافت و نیز باغات موجود توسعه می‌یابد. بعلاوه اراضی زراعی دیم منطقه به آبی تبدیل شده و در توسعه کشاورزی و رونق دامداری تحول چشمگیری حاصل می‌گردد.

ساختگاه سد نهضت آباد در ۱۳ کیلومتری جنوب شهرستان فریدونشهر واقع شده است. دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق جاده آسفالته اصفهان- فریدونشهر و پس از آن از طریق جاده آسفالته فریدونشهر- سیبک-نهضت‌آباد بطول ۱۳ کیلومتر تا محل روستای نهضت‌آباد و سپس با طی جاده خاکی بطول حدود ۵/۱ کیلومتر تا جناح چپ محل محور میسر است. از نظر جغرافیایی محدوده ساختگاه سد نهضت‌آباد در عرض جغرافیایی ً۱/۲ ´۵۲ ْ ۳۲ و طول جغرافیایی ً۶ ´۷ ْ۵۰ قرار گرفته است.

مشخصات فنی پروژه:

 • سطح حوضه تا محل سد: ۱۸/۸ کیلومترمربع
 • متوسط ارتفاع حوضه: ۲۸۱۹ متر بارندگی
 • میانگین حوضه: ۵۵۲ میلیمتر
 • میانگین آورد سالانه: ۳/۵ م م م
 • اراضی تحت پوشش: ۴۰۰ هکتار
 • نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی
 • تراز تاج سد: ۲۶۱۵ متر از سطح دریا
 • ارتفاع از بستر رودخانه: ۳۲ متر
 • شیب سراب بدنه: ۱.۷۰H:۱.۰V
 • شیب پایاب بدنه: ۱.۵۰H:۱.۰V
 • طول تاج سد: ۳۸۶ متر عرض
 • تاج سد:  ۱۰ متر
 • حجم کل بدنه: ۵۰۸۰۰۰ مترمکعب
 • حجم نرمال مخزن: ۲/۵ م م م
 • تراز نرمال: ۲۶۱۱/۸
 • نوع سرریز: جانبی
 • عرض سرریز: ۸ متر
 • طول سرریز: ۲۲۰ متر