اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات مرحله اول و دوم سازه تقاطع غیر همسطح کیانپارس اهواز

کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی اهواز

تاریخ شروع قرارداد: ۹۲/۸/۸

مشخصات فنی پروژه

نوع تقاطع

دو سطحی (روگذر-زیرگذر)

نوع سازه روگذر

پل کابلی با پایلون های بتن آرمه و عرشه با سیستم دال مجوف

نوع سازه زیرگذر

سیستم دال مجوف بتنی و شمع های سازه ای و پلاستیک

دهانه ها

حدود ۹۰ متر