اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات ساماندهی ۱۴ رودخانه غرب استان مازندران

1580815807_1
1580816041_2
1580816087_3
1580815807_1
1580816041_2
1580816087_3

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۱/۰۴/۲۴

شرح مختصر:

بررسی دقیق مسیرهای رودخانه‌ها و بررسی مشکلات موجود در هر قسمت و متناسب با شکل طرح ساماندهی رودخانه‌ها طراحی گردید که شامل دیوار، ریپ رپ و … می‌باشد.