اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات ساماندهی ۱۴ رودخانه غرب استان مازندران

1580815807_1
1580816041_2
1580816087_3
1580815807_1
1580816041_2
1580816087_3

کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران

تاریخ شروع قرارداد: ۹۱/۰۴/۲۴

شرح مختصر :

بررسی دقیق مسیرهای رودخانه ها و بررسی مشکلات موجود در هر قسمت و متناسب با شکل طرح ساماندهی رودخانه ها طراحی گردید که شامل دیوار، ریپ رپ و ... می باشد.