اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات تعیین حریم و بستر ساماندهی رودخانه خشک و خشکرود

1578128592_1 085
1578128579_1 071
1578128592_1 085
1578128579_1 071

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۸۷/۰۱/۱۹

شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه‌های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه‌های طرح در نرم‌افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.‌