اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات بستر و حریم رودخانه‌های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان​

1580818738_1
1580818778_2
1580818738_1
1580818778_2

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان همدان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه‌های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه‌های طرح در نرم‌افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.‌