اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات بستر و حریم رودخانه های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان

1580818738_1
1580818778_2
1580818738_1
1580818778_2

کارفرما: شرکت آب منطقه ای همدان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۳/۰۳/۰۱

شرح مختصر :

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.