اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات بازنگری طرح آبرسانی به کرج بزرگ (کرج، رجائی‌شهر و مهرشهر) و فردیس

1
1

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فوق مطالعات فنی نیاز آبی شهر کرج بزرگ و فردیس شامل شهرهای کرج، رجایی‌شهر، مهرشهر و فردیس، مدلسازی هیدرولیکی وضعیت موجود با نرم‌افزار WaterGEMS به همراه صحت‌سنجی هر یک از مدل‌ها، تحلیل مدل هیدرولیکی افق طرح و ارائه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و ارائه زون‌بندی‌های آبرسانی، فشاری و مجزای اندازه‌گیری شده بر اساس نشریه OP310 در دست انجام است.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت انتهای دوره طرح: ۳۵۰۸۳۰۵ نفر
  • تعداد مشترک: ۲۳۲۰۰۰ نفر
  • طول شبکه: ۲۲۸۰ کیلومتر
  • تعداد حلقه چاه: ۲۲۴ حلقه
  • تعداد مخزن در مدار: ۴۵ باب
  • مساحت محدوده طرح: ۱۷۹۸۰ هکتار