اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

طرح انتقال آب از چشمه هفتیان به شهر تفرش و روستاهای مسیر

1580823795_haftian 90-130
1580822464_2
1580822485_3
1580823795_haftian 90-130
1580822464_2
1580822485_3

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

تاریخ شروع قرارداد: ۸۹/۸/۱

شرح مختصر :

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به مطالعـات مرحله دوم طرح انتقال آب از چشمه هفتیان به شهر تفرش و تعدای از روستاهای مسیر به عهده این مهندسین مشاور قرار گرفت. محل تامین این طرح از ایستگاه پمپاژ چشمه هفتیان می باشد که ۱۵۵ کیلومتر خط انتقال اصلی و فرعی با اقطار ۶۳ تا ۸۰۰ میلیمتر، ۸ باب ایستگاه پمپاژ، ۲۸ باب مخزن و دبی حداکثر روزانه ۱۵۰ لیتر بر ثانیه می باشد.

مشخصات فنی پروژه

جمعیت افق طرح

۴۸۰۶۸

حداکثر دبی روزانه (لیتر بر ثانیه)

۱۷۰

طول خط انتقال (کیلومتر)

۱۵۵

قطر لوله های اصلی و فرعی (میلیمتر)

۸۰۰، ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ، ۱۲۵،۱۱۰، ۹۰، ۷۵، ۶۳

جنس لوله های اصلی

فولادی و پلی اتیلن

تعداد ایستگاه پمپاژ

8

حجم و تعداد مخازن (متر مکعب)

حدود ۱۱۰۰۰ و به تعداد ۲۸ باب