اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

طراحی فاز ۲ تقاطع غیر هم سطح شهید آوینی

1574078960_6666
1574078734_999
1574078534_888
1574078960_6666
1574078734_999
1574078534_888

کارفرما: شهرداری ساوه

تاریخ شروع قرارداد: ۹۴/۱۰/۲۶

شرح مختصر :

طراحی تقاطع غیرهمسطح شامل پل رمپ جهتی (چپ گرد) که بلوار شهید آوینی را به بلوار شهید بهشتی شهرستان ساوه متصل می نماید.

مشخصات فنی پروژه

نوع تقاطع

یک سطحی- روگذر

نوع سازه

پل جهتی چپگرد با سیستم پیش تنیده طره متعادل

دهانه ها

۱۶ تا ۴۵ متر