اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

طراحی فاز صفر تا دو تقاطع غیر همسطح میدان شهرداری ساوه

5
8
6
15-4khat
5
8
6
15-4khat

کارفرما: شهرداری ساوه

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شرح مختصر:

طرح تقاطع دو سطحی شامل دو روگذر از بلوار استاد مطهری و بلوار شهید بهشتی آغاز و به میدان آزادی منتهی می‌شود و دو زیرگذر از میدان آزادی شروع و به بلوار استاد مطهری و بلوار سپاه خاتمه پیدا می‌کند.

مشخصات فنی پروژه:

  • نوع تقاطع: ۲ سطحی (زیرگذر و روگذر)
  • نوع سازه روگذر: پل با سیستم دال مجوف درجاریز و پایه‌های تک ستونی
  • نوع سازه زیرگذرسیستم دال مجوف درجاریز
  • دهانه‌هاحدود ۳۰ تا ۴۴ متر