اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه شهر سی‌سخت

1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232
1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۷۸/۰۲/۰۷

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فوق خدمات فنی مربوط به انجام مطالعات شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه شهر سی‌سخت به این مشاور محول گردیده است.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت انتهای دوره طرح: ۱۰۹۰۰ نفر
  • طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب: ۴۳ کیلومتر
  • هزینه اجرای شبکه فاضلاب و خط انتقال: ۴۲۰۰۰ میلیون ریال
  • سیستم تصفیه فاضلاب: لجن فعال (هوادهی گسترده)
  • ظرفیت تصفیه‌خانه در انتهای طرح: ۲۲۰۰مترمکعب بر روز
  • هزینه اجرای تصفیه‌خانه: ۳۹۰۰۰ میلیون ریال
  • حداکثر دبی خروجی به تصفیه‌خانه در انتهای طرح: ۶۷۷۰ مترمکعب بر روز