اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

تامین و انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان، روستا ها و صنایع

1580881538_1
1580881556_IMG_022
1581163681_1
1580881538_1
1580881556_IMG_022
1581163681_1

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان ایلام

تاریخ شروع قرارداد: ۸۶/۲/۲۶

شرح مختصر :

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به انجام مطالعات طرح تامین آب شهرهای دهلران، موسیان، مجتمع روستائی تابعه و صنایع کوچک و بزرگ به این مشاور محول گردیده است. هدف از انجام این طرح مطالعات آبگیری از کانال دشت عباس، تصفیه و انتقال آب به شهرهای دهلران و موسیان با اهداف زیر مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- تامین آب شهرهای دهلران و موسیان. ۲- تامین آب مجتمعهای روستایی تابعه مسیر. ۳- تامین آب شرب کارکنان وپرسنل صنایع کوچک و بزرگ در این منطقه می باشد. این طرح شامل ۶۰ کیلومتر خط انتقال با اقطار ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر، ۱۲ باب ایستگاه پمپاژ و دبی حداکثر روزانه ۸۹۷/۵ لیتر بر ثانیه می باشد. اهداف: طراحی خط انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان و روستاهای تابعه - طراحی تصفیه خانه آب شهرهای و روستاهای واقع در مسیر - طراحی مخازن و ایستگاه پمپاژ های مسیر

مشخصات فنی پروژه

جمعیت افق طرح

۱۰۲۵۴۱ نفر

نیاز آبی (متر مکعب بر روز)

۷۵۶۴

حداکثر دبی روزانه (لیتر بر ثانیه)

۸۹۷/۵

قطر لوله (میلیمتر)

۳۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰

جنس لوله

GRP

طول خط انتقال (متر)

۶۰۲۰۰

تعداد پمپ ها

۱۲+۱