اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

تأسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۱/۰۵/۲۵

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالعات مربوط به بهینه‌سازی تصفیه‌خانه پساب موجود و مشاوره در خصوص توسعه تصفیه‌خانه پساب مجتمع فولاد مبارکه در قالب ۵ دستور کار به این مشاور محول گردیده است.
موضوع قرارداد عبارتست از استفاده از خدمات مهندسی مشاور در زمینه مطالعات و تهیه طرح‌های مربوط به مراحل اول و دوم پروژه‌های تأسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی در شرکت فولاد مبارکه و ناحیه سبا که با توجه به ماهیت کار در هر مورد طی یک قرارداد و تحت عنوان دستور کار از طرف کارفرما به مهندس مشاور ارجاع گردید.

مشخصات فنی پروژه:

دستور کار اول: بررسی طرح‌های مطالعاتی در خصوص بهینه‌سازی تصفیه‌خانه پساب موجود

دستور کار دوم: طراحی و انجام محاسبات سیوسل جهت استقرار سازه جدید جرثقیل و طراحی سیستم برق و کنترل جرثقیل‌ها و تهیه اسناد مناقصه

دستور کار سوم: ارائه طرح شبکه لوله GRP آب صنعتی جهت جایگزینی شبکه موجود روی پایپ رک‌ها در ناحیه نورد سرد و تهیه اسناد مناقصه

دستور کار چهارم: تعویض رینگ آب صنعتی واحد گندله‌سازی

دستور کار پنجم: جمع‌آوری اطلاعات و مطالعه دقیق عوامل تشکیل‌دهنده و تشدیدکننده بخار آب و انجام محاسبات مربوط به فضای کارگاه شامل نقشه‌های سازه، تجهیزات و موانع کارگاهی و دریچه‌های ورود و خروج هوا و ارائه گزارش