اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

بررسی روش‌های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع سلفچگان و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

1580879485_1
1580879564_2
1580879688_66
1580879485_1
1580879564_2
1580879688_66

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قم

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

شرح مختصر:

به موجب قرارداد فی‌مابین خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بررسی روش‌های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع شهر سلفچگان و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب، پس از بررسی وضع موجود شهر سلفچگان و انجام پیمایشات میدانی کلیه مشترکین، بررسی‌های مقدماتی و آماده‌سازی زمینه مطالعات، ارزیابی شرایط عمومی سیستم تولید، جمع‌آوری و تهیه نقشه‌های پایه، شبکه و تأسیسات، مطالعات مربوط به بخش مشترکین و تلفات ظاهری شامل خطاهای مدیریتی و بهره‌برداری، انسانی، ابزار اندازه‌گیری و مصارف غیر مجاز اندازه‌گیری، تحلیل حداقل جریان شبانه شبکه شامل نشت زمینه، نشت‌های گزارش نشده، نشت شیرآلات، مخزن و خط انتقال، عملیات فشارسنجی، مطالعات مربوط به سیستم تولید و توزیع آب و تلفات واقعی و در نهایت جمع‌بندی نتایج مطالعات و اندازه‌گیری‌ها و تکمیل فرم بالانس آب به روش IWA و تعیین محل دقیق تلفات واقعی پرداخته می‌شود.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت: ۱۴۴۷ نفر
  • تعداد مشترک: ۸۳۰ مشترک
  • طول شبکه: ۱۶ کیلومتر
  • تعداد مخازن در مدار: مخزن اصلی سلفچگان
  • مساحت محدوده طرح: ۲۱۲ هکتار
  • حجم کل آب بدون درآمد: ۳۶۶۸۳ مترمکعب در سال
  • درصد کل تلفات نسبت به تولید: ۲۳%
  • میزان سود خالص ناشی از کاهش هدررفت در دوره ۵ ساله: ۳۰۳۶ میلیون ریال