عنوان پروژهتاریخ قراردادکارفرما
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب حوزه دیر، کنگان و جم۹۴/۰۸شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
انجام خدمات اکیپهای گشت و بازرسی منابع آب حوزه دریاچه ارومیه(تجزیه و تحلیل منابع آب)۹۴/۰۳شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
انجام عملیات گشت زنی و نظارت (در قالب گروه های گشت و بازرسی) بر کلیه چاههای بهره برداری آب با مصارف مختلف (اعم از مجاز و غیرمجاز) در تمامی محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه۹۴/۰۲شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
انجام نظارت بر عملکرد گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان بوشهر۹۳/۰۸شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر
انجام خدمات مهندسی انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز(گروههای گشت و بازرسی و خدمات جنبی) استان ک.ب۹۳/۰۸شرکت آب منطقه ای استان ک.ب
تشکیل گروههای گشت و بازرسی و نظارت استان اصفهان۹۳/۰۸شرکت آب منطقه ای اصفهان
خدمات گشت و بازرسی در محدوده شرق ومرکزی استان گیلان۹۳/۰۷شرکت آب منطقه ای استان گیلان
گشت، نظارت و بازرسی منابع آبی ، حفاظت از معادن شن و ماسه، حد بستر و حریم رودخانه ای در محدوده های مطالعاتی استان سیستان و بلوچستان۹۳/۰۴شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
گشت،نظارت و بازرسی بر آبهای زیرزمینی استان قم۹۳/۰۱شرکت سهامی آب منطقه ای قم
خدمات انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز(گروههای گشت و بازرسی)۹۲/۱۱شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای ایلام
تشکیل گروههای گشت و بازرسی و نظارت منطقه ۲ استان اصفهان۹۲/۰۷شرکت آب منطقه ای اصفهان
نظارت بر گروههای گشت و انسداد چاههای غیر مجاز استان یزد۹۲/۰۴شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
تشکیل گروههای گشت و بازرسی حوزه جنوب استان همدان۹۲/۰۴شرکت آب منطقه ای همدان
مطالعات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منطقه ب مازندران (آمل الی رامسر)۹۲/۰۳شرکت آب منطقه ای مازندران÷
مطالعات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منطقه الف مازندران(گلوگاه الی بابل)۹۲/۰۳شرکت آب منطقه ای مازندران
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی و انسداد چاههای غیر مجاز در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین۹۲/۰۱شرکت آب منطقه ای قزوین
گشت و بازرسی در سطح حوضه آبریز دز استان لرستان۹۱/۱۱آب منطقه ای لرستان
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب در مناطق غربی استان سمنان۹۱/۱۰آب منطقه ای سمنان
تشکیل گرههای گشت و بازرسی و نظارت منطقه دو اصفهان۹۱/۰۵آب منطقه ای اصفهان
قرارداد انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین۹۰/۱۰شرکت آب منطقه ای قزوین
قرارداد مطالعه و تشکیل گروههای گشت و بازرسی، تدقیق، حفاظت و بهره برداری از منابع آب، تعیین تکلیف چاههای فعال فاقد پروانه، تاأسیسات، مجاری آبی رودخانه و سواحل استان مازندران۹۰/۱۰آب منطقه ای مازندران
قرارداد مطالعات و خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی و نظارت استان اصفهان (منطقه ۱)۹۰/۰۷آب منطقه ای اصفهان
گشت و بازرسی دشتهای استان لرستان۸۹/۰۸شرکت آب منطقه ای لرستان
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین۸۹/۰۷شرکت آب منطقه ای قزوین
گشت و بازرسی دشتهای استان لرستان۸۸/۰۸شرکت آب منطقه ای لرستان