عنوان پروژهتاریخ قراردادکارفرما
نظارت کارگاهی و عالیه احداث سد مخزنی سقاوه و تأسیسات وابسته۱۴۰۱/۱۲شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد
نظارت كارگاهي و عاليه سد گاو خفت ۱۳۹۴/۰۳اداه کل امور عشاير استان اصفهان
نظارت عاليه و كارگاهي سد ميدانک۱۳۹۱/۰۸شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک سد نهضت‌آباد۱۳۹۰/۰۷شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان
نظارت کارگاهی و عالیه بر عمليات صحرايي و آزمايشگاهي ژئوتكنيك سد دم‌چنار و سرچنار۱۳۸۷/۱۲شرکت آب منطقه‌اي استان كهگيلويه و بويراحمد
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک سد میدانک و دره سیب شهرستان فریدون‌شهر۱۳۸۶/۱۰شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان