> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > مطالعات ایستگاه پمپاژ فاضلاب مناطق جنوب شرق اصفهان

مطالعات ایستگاه پمپاژ فاضلاب مناطق جنوب شرق اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۶/۰۴/۰۱


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مربـوط به انجام مطالعات ایستگاه پمپاژ مناطق جنوب شرق اصفهان و خطوط انتقال تا محل پذیرنده به این مشاور محول گردیده است.
در این طرح یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب جهت انتقال فاضلاب قسمتی از شبکه که تا منطقه پینارت به صورت ثقلی منتقل شده است، طراحی شده است. خط انتقال این طرح حدود ۳۰۰ متر از جنس پلی اتیلن با قطر ۵۰۰ میلیمتر بوده که فاضلاب را تا نزدیکترین منهول پذیرنده منتقل می کند. در این طرح از یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی به ارتفاع ۱۱ متر استفاده شده است.

مشخصات فنی پروژه