> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > خدمات مهندسی فولاد مبارکه

خدمات مهندسی سیویل، برق، مکانیکال، ابزار دقیق، اعلام و اطفاء حریق و اتوماسیون فولاد مبارکه

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۱/۰۵/۲۵


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مهندسی سیویل، برق، مکانیکال، ابزار دقیق، اعلام و اطفاء حریق و اتوماسیون مربوط به مخازن و ایستگاه پمپاژ، ساختمان اداری و برق خط لوله فولاد مبارکه به این مشاور محول گردید.

مشخصات ایستگاه پمپاژ آب صنعتی مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی