> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > نقشه برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

نقشه برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای لرستان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۶/۱۰/۱۲


شرح مختصر:

ابتدا محدوده تالاب بیشه دالان نقشه برداری گردید سپس با توجه به عکس های قدیمی سال ۱۳۴۷ و قدیمی ترین تصاویر ماهواره ای و همچنین تصاویر ماهواره ای در سال های پر آبی با استفاده از مدل نمودن سه بعدی تالاب حریم ها مشخص گردید و با هم مقایسه شد و بهترین مرز به عنوان حریم تالاب تعیین گشت.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان است.