> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مربـوط به انجام مطالعات شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت به
...

نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب حصه و دارک

نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب حصه و دارک

به موجـب قرارداد فوق خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب
...

مطالعات ایستگاه پمپاژ فاضلاب مناطق جنوب شرق اصفهان

مطالعات ایستگاه پمپاژ فاضلاب مناطق جنوب شرق اصفهان

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مربـوط به انجام مطالعات ایستگاه پمپاژ مناطق جنوب شرق اصفهان و خطوط انتقال تا
...

مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان

مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به انجام مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب
...

خدمات مهندسی سیویل، برق، مکانیکال، ابزار دقیق، اعلام و اطفاء حریق و اتوماسیون فولاد مبارکه

خدمات مهندسی سیویل، برق، مکانیکال، ابزار دقیق، اعلام و اطفاء حریق و اتوماسیون فولاد مبارکه

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مهندسی سیویل، برق، مکانیکال، ابزار دقیق، اعلام و اطفاء حریق و اتوماسیون مربوط به
...

تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بهینه سازی تصفیه خانه پساب موجود و مشاوره در خصوص
...

تامین و انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان، روستا ها و صنایع

تامین و انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان، روستا ها و صنایع

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به انجام مطالعات طرح تامین آب شهرهای دهلران، موسیان،
...

بررسی روش های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع سلفچگان و ارائه راهکار های اجرایی مناسب

بررسی روش های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع سلفچگان و ارائه راهکار های اجرایی مناسب

به موجـب قرارداد فوق به موجـب قرارداد فی مابین خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بررسی روشهای کاهش تلفات آب
...

مطالعات تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره  شبکه توزیع شهر قم

مطالعات تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره شبکه توزیع شهر قم

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط جهت تهیه پیاده سازی مدل هیدرولیکی شبکه توزیع شهر قم در
...

طرح انتقال آب از چشمه هفتیان به شهر تفرش و روستاهای مسیر

طرح انتقال آب از چشمه هفتیان به شهر تفرش و روستاهای مسیر

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به مطالعـات مرحله دوم طرح انتقال آب از چشمه هفتیان به شهر
...

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان است.