> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
سد

مطالعات مرحله اول و دوم سدهای کوتاه شهرستان فریدونشهر (سد میدانک پایین)

هدف از احداث سد مخزنی میدانک پایین ، ذخیره آب و کنترل سیلابهای منطقه بوده که نهایتاً ذخیره این سـیلاب‌ها برای
...

امور سد و تونل نظارت 1

نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای سد گاوخفت شهرستان فریدونشهر

سد خاکی گاوخفت به منظور تامین آب مورد نیاز کشاورزی زمین های زراعی پایین دست برروی دره و آبراهه گاوخفت اجرا
...

امور سد تونل مطالعات 2

مطالعات مرحله اول و دوم سدهای کوتاه شهرستان فریدونشهر (سد نهضت آباد)

هدف از احداث سـد مخزنی نهضت آباد، ذخیره آب و کنترل سیلابهای منطقه بوده که نهایتاً ذخیره این سـیلاب‌ها برای
...

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان است.