> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

امور سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای پایه ۳ تخصص در رشته سیستم اطلاعات مکانی است. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) بستری جهت ذخیره سازی، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی می باشد. سیستم های اطلاعات مکانی به عنوان ابزاری سودمند در مدیریت داده های زمین مطرح می باشد که با قابلیت یکپارچه سازی داده های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز و کشف ارتباطات بین عوارض مختلف را فراهم می نماید. از آنجا که داده های زمینی، در زمینه های مختلف مورد نیاز می باشند لذا سیستم های اطلاعات مکانی پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از کاربران می باشد.


این مهندسین مشاور آمادگی ارائه خدمات مهندسی شامل موارد ذیل دارد:

۱. طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) زمینی (TIS)، کاداستر، نقشه برداری خودکار و مدیریت زیرساخت (AM/FM) و همچنین جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشضه های تهیه شده انجام عملیات رقومی کردن نقشه (digitizing) و GIS Ready نمودن داده های مکانی طراحی و ایجاد سیستم هایی که مبنای اطلاعات یا فناوری های بکار رفته در انها مکانی می باشد، مانند LBS، AVL و.... 

۲. ارائه مشاوره، طراحی و همکاری در پیاده سازی زیرساخت های داده های مکانی (SDI) تالیف تدوین نقشه های موضوعی، توریستی، گردشگری، راهنمای شهری و کشوری و اطلس ترسیم و ارائه کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی، جغرافیایی، زمین شناسی و ... و سایر امور کارتوگرافی تا مرحله چاپ.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Icon

مطالعات تخصصی