> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور منابع طبیعی و زیست محیطی

امور منابع طبیعی و زیست محیطی

مطالعات تخصصی بر پروژه های منابع طبیعی و محیط زیست

شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای رتبه سه در رشته تخصصی محیط زیست و همچنین رتبه سه در رشته تخصصی کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
بخش محیط زیست:
۱. انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA).
۲. انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
۳. انجام مطالعات ارزیابی خطرات زیست محیطی (ERA).
۴. ارائه خدمات مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
۵. ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی پروژه ها.
۶. انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
۷. انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
۸. انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی رودخانه ها، تالاب ها و پهنه سواحل.
۹. انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
۱۰. انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.
۱۱. آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
۱۲. امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی).
۱۳. انجام مطالعات تعیین کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی با کاربرد رویکرد های پهنه بندی کیفیت و استفاده از در GIS/RS پهنه بندی کیفیت.
۱۴. انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
بخش کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری:
۱. امکان‌سنجی، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرح‌های جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری.
۲. مطالعات، برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌ها و پروژه‌های زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، جنگل و مرتع، حفاظت خاک و آب و آبخیزداری
۳. مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی، ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای
۴. مطالعات توسعه عمران روستایی و عشایری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور منابع طبیعی و زیست محیطی

Icon

مطالعات تخصصی