> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور مهندسی رودخانه

پروژه های مهندسی رودخانه

شرح فعالیت های بخش مهندسی رودخانه

شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای رتبه سه در رشته مهندسی رودخانه و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.


این مشاور آماده به انجام فعالیت های زیر در زمینه طراحی می باشد:

۱. تعیین حد حریم و بستر رودخانه
۲. مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه
۳. تاسیسات انحراف آب و مطالعات کنترل سیلاب
۴. سیستم های هشدار سیل
۵. نظامنامه سیلاب، مطالعات حفاظت سواحل
۶. برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه
۷. مطالعات ساماندهی رودخانه
۸. مطالعات پایش کمی و کیفی رودخانه ها

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور مهندسی رودخانه

Icon

مطالعات تخصصی