> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور ژئوتکنیک

امور ژئوتکنیک

مطالعات تخصصی و نظارت بر پروژه های ژئوتکنیک

یکی از مهمترین فعالیت های شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان، مطالعه و نظارت بر امور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح می باشد. با اتکا به تجربیات حاصل از چندین سال فعالیت در عرصه های مختلف فنی و مهندسی و با تکیه بر توان و دانش فنی کارشناسان و متخصصان زبده، این مهندسین مشاور موفق به اخذ پایه ۳ تخصص ژئوتکنیک شده است.این مهندسین مشاور آمادگی دارد در زمینه های ذیل ارائه خدمات نماید:

۱. مطالعه و بررسی های لازم جهت شناسایی تحت الارضی زمین
۲. شناسایی محل و حفر گمانه های اکتشافی
۳. انجام کلیه آزمایش های برجا و صحرایی
۴. انجام خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ
۵. تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین، روش گودبرداری، نوع و مشخصات فنی فونداسیون، فشارخاک و ...
۶. آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت اجرایی (خاک، بتن، آسفالت و غیره) پروژه ها
۷. انجام امور نظارت بر روند مطالعات ژئوتکنیک

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور ژئوتکنیک

Icon

مطالعات تخصصی