> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور شهرسازی و معماری

امور شهرسازی و معماری

مطالعات تخصصی و نظارت بر پروژه های شهرسازی و معماری

شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای پایه ۳ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و پایه ۳ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی از سازمان برنامه و بودجه کشور است.


بخش تخصصی شهرسازی و معماری، خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های مختلف را طبق شرح اعم خدمات ذیل انجام می دهد:


۱. انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری، صنعتی و کارخانه‌ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان‌های مربوط به خدمات شهری و ساختمان‌های خاص نظامی.
۲. انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه‌ها.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور شهرسازی و معماری

Icon

مطالعات تخصصی

Icon

نظارت کارگاهی و عالیه