> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور آب و فاضلاب

امور آب و فاضلاب

مطالعات تخصصی و نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب

بخش آب و فاضلاب مهندسین مشاور جامع کار سپاهان از ابتدای تاسیس مشغول فعالیت در تمامی زمینه های آب و فاضلاب بوده است و با توجه به سوابق طراحی، اجرایی و نیروهای متخصص، موفق به اخذ پایه های ۱ و ۲ تخصص تاسیسات آب و فاضلاب شده است.

این مهندسین مشاور آمادگی دارد در زمینه های ذیل ارائه خدمات نماید:
۱. تاسیسات آبگیری و خطوط انتقال آب
۲. شبکه های توزیع آب شهری و روستایی
۳. مطالعات تهیه مدل هیدرولیکی، کالیبراسیون و مدیریت یکپارچه تاسیسات شبکه توزیع آبرسانی شهری و روستایی در شرایط موجود و افق طرح
۴. مطالعات هوشمند سازی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی
۵. سیستم های تله متری، SCADA و مانیتورینگ شبکه های توزیع آب شهری و روستایی
۶. مخازن آب شهری و روستایی
۷. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر آب بدون درآمد در شبکه های توزیع، انشعابات، خطوط انتقال و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب، به منظور کاهش و مدیریت آب بدون درآمد براساس سیاست های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
۸. ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب شهری و روستایی
۹. شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۱۰. تصفیه خانه های آب و فاضلاب
۱۱. طراحی سیستم های تصفیه با استفاده از پساب تصفیه خانه ها
۱۲. انواع پکیج تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی
۱۳. مطالعـات تـوجیه فنـی، اقتصـادی، اجتماعـی و زیـست محیطـی طرح هـای فاضلاب
۱۴. مطالعات پدافند غیرعامل

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور آب و فاضلاب

مطالعات تخصصی ۲

Icon

مطالعات تخصصی

Icon

نظارت کارگاهی و عالیه