> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور آبیاری و زهکشی

امور آبیاری و زهکشی

مطالعات تخصصی و نظارت بر پروژه های آبیاری و زهکشی

شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان دارای پایه یک در رشته آبیاری و زهکشی است. علاوه برآن دارای گواهینامه صلاحیت انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین گواهینامه طراحی، رسیدگی و کنترل طرح ها و نظارت بر اجراء بهره برداری، نگهداری و ارزیابی پروژه های تحت فشار از معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی می باشد. از جمله فعالیت های مهم این بخش انجام پروژه های تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی و جلوگیری از تخلفات آب در سطح استان های متفاوت می‌باشد.


این مشاور آماده به انجام فعالیت های زیر در زمینه طراحی و نظارت می باشد:

۱. مطالعات شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی زیر دست سدها
۲. مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
۳. مطالعات و طراحی سیستم های نوین آبیاری شامل شبکه های آبیاری تحت فشار و کم فشار
۴. مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و خشکزاری
۵. مطالعات و طراحی کانالهای انتقال آب کشاورزی
۶. مطالعه و طراحی فضای سبز
۷. مطالعات جمع آوری و دفع آبهای سطحی
۸. مطالعه تغذیه مصنوعی دشتها
۹. مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن
۱۰. مطالعه و طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه تا ارتفاع ۵ متر
۱۱. بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
۱۲. پروژه های تشکیل گروه های گشت و بازرسی و جلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان های مختلف
۱۳. آماربرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
۱۴. مطالعات امکان سنجی
۱۵. مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی
۱۶. برنامه ریزی و اقتصاد آب
۱۷. مطالعات تلفیق منابع آب
۱۸. مطالعات تاسیسات انحراف آب

امور آبیاری و زهکشی

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور آبیاری و زهکشی

Icon

مطالعات تخصصی

Icon

مطالعات تخصصی

Icon

نظارت کارگاهی و عالیه

Icon

گشت و بازرسی از منابع آب

Icon

گشت و بازرسی از منابع آب