> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

این مشاور در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را به طور رسمی در استان اصفهان آغاز نموده و پروژه های مطالعاتی و نظارتی فراوانی در زمینه های مختلف از جمله آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، سدسازی، مهندسی رودخانه، ساختمان سازی، راهسازی و پل سازی و ... در سطح استان اجرا کرده است و هم اکنون نیز در استانهای مختلف ایران دارای دفتر نمایندگی می باشد. مجموع خدمات این مشاور به شرح زیر است.

خدمات مهندسین مشاور جامع کار سپاهان