> فرصت های شغلی
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

همکاری با مهندسین مشاور جامع کار سپاهان

مهندسین مشاور جامع کار سپاهان از ابتدا، با اعتقاد بر اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد.

فرآیند جذب پرسنل در جامع کار سپاهان


توضیحات برای عکس ثبت نشده

شما برای پیوستن به گروه مهندسین مشاور جامع کار سپاهان، می‌توانید فرم استخدام را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در جامع کار سپاهان با شما تماس گرفته خواهد شد.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
برای شما که تاکنون فرم استخدامی را تکمیل نکرده‌اید
توضیحات برای عکس ثبت نشده
برای شما که قصد اصلاح و بروزرسانی اطلاعات قبلی را دارید
توضیحات برای عکس ثبت نشده
برای شما که قصد شرکت در آزمون جامع کار سپاهان را دارید